Granični prelazi Bački Breg i Rastina pravi izbor za putovanje

SOMBOR – Sombor- Bački Breg i Rastina su jedni od alternativnih graničnih prelaza prema Mađarskoj, naročito…