Treća podela paketa u okviru projekta “Iz margine na posao”

U okviru realizacije projekta “INKLUZIJA ROMA I DRUGIH MARGINALIZOVANIH GRUPA U REPUBLICI SRBIJI: IZ MARGINE NA…