Ko je stariji – koka ili jaje?

Ovo pitanje predstavlja večitu dilemu, ali i izraz koji često možemo čuti u svakodnevnom govoru. Da…