Opština Kula je novi vlasnik fudbalskog stadiona „Milan Sredanović“

Opština Kula je novi vlasnik fudbalskog stadiona „Milan Sredanović“ kojeg je kupila na javnoj licitaciji održanoj…