Šta znače lampice na instrument tabli: Objašnjenje za 64 svetlosna simbola

Simboli ukazuju na greške do kojih je došlo u vašem automobilu i koje treba na vreme…