Ne brinite o ličnosti deteta, nego kakav mu je karakter

Stavljanje naglaska na detetov karakter ima više dobrih strana.  Izgleda da su svi opsednuti ličnošću. Ličnost…