Ko će smeti da se meša u odluke od opštine do države: Počela primena Zakona o lobiranju

Agenciji za borbu protiv korupcije ima sve nadležnosti u vezi sprovođenja zakona. Zakon o lobiranju, koji…