Saveti logopeda: Govorni negativizam

Period dečijeg govornog negativizma odnosi se na uzrast od tri godine.Govorno-jezički razvoj treba da odgovara misaonim…