Zašto niske žene imaju kraće trudnoće i rađaju manje bebe?

Niske žene rađaju bebe s manjom porođajnom težinom i dužinom, a takođe imaju i veći rizik od…