Odžaci među tri najuspešnije opštine u izdavanju građevinskih, upotrebnih i drugih dozvola

Lokalne samouprave u prošloj godini obradile su gotovo 100.000 zahteva za gradnju od čega je 85%…