Plan za smanjenje populacije pasa lutalica u 2017. godini

Gradsko veće je na 40. sednici usvojilo Akcioni plan za 2017. godinu za realizaciju programa kontrole i…