MO Bezdan – Razgovor sa sugrađanima

Na štandu koji je postavljen ispred pijace u Bezdanu, aktivisti su ovog jutra podelili novi broj…