Nastavljaju se radovi na proširenju atmosferske kanalizacije

Radovi na projektu „Sliv Dunavac“ koji su započeti prošle godine, ovih dana su nastaljeni. S tim…