Kako razgovarati sa nekim ko vas ne voli

U savršenom svetu mi bismo se svi idealno slagali. Ne bi bilo povređenih osećanja, oštećenog ega…