Obavezna prva pomoć na Fakultetima

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Novom Sadu koji je uveo obaveznu obuku iz pružanja prve…