Pozivaju se građani da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Javna rasprava traje od 26. oktobra do 10. novembra 2020. godine, u tom periodu građani mogu…