Održana javna rasprava o Nacrtu odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Sombora održana je…