Oduzimanje zemlje zbog duga

Mnogi poljoprivrednici imaju problem sa dugovanjima po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u koje spada…