5G mreža je game changer za telekomunikacione kompanije – Kako da regionalni operatori ostanu konkurentni?

Preuzimanje kompanija i sklapanje partnerstava načini su da regionalni operatori budu pristutni na različitim tržištima, čulo…