Da li su amalgamske plombe opasne!?

Još od osamdesetih godina prošlog veka vodi se polemika među stručnjacima o tome da li su…