Grad Sombor podstiče bezgotovinske oblike plaćanja

ELEKTRONSKO PLAĆANjE PLATNIM KARTICAMA PUTEM POS TERMINALA Gradska uprava grada Sombora podseća da je na šalterima…