Stanje useva

Prolećna temperatura koja je usledila nakon ledenog talasa, mogla bi uticati na pšenicu koja je posejana…