Na današnji dan 1543. godine – Umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i osnivač moderne astronomije, autor dela “Kruženje nebeskih tela”

Nikola Kopernik je bio poljski astronom, matematičar, pravnik, lekar i ekonomista. Kopernik je prvi naučnik koji…