Pomoć u kući – dugogodišnja usluga namenjena odraslim i starim licima

Pomoć u kući je usluga socijalne zaštite koja se u pruža u mnogim lokalnim samoupravama proteklih…