Poremećaji u ponašanju kod dece

Poremećaji ponašanja mogu se svrstati u pet grupa: Negativističko-inadžijsko ponašanje, Periodični napadi besa, Poremećaj ponašanja uz odsustvo empatije…