Izdavanje opomena poreskim dužnicima

Gradska uprava Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava poreske obveznike da je pristupilo izdavanju opomena…