Nov način prijave na portal LPA

U cilju unapređenja elektronske identifikacije korisnika različitih portala javne uprave i uvođenja jedinstvene elektronske prijave korisnici…