Obavešetenje o postupku priključenja na kanalizacionu/vodovodnu mrežu

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ obaveštava građane da se Zahtevi za priključenje na kanalizacionu i vodovodnu mrežu…