Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Odžaci za 2020. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i…

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu

Raspisan je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na…

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Odžaci za 2018. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon,…