Priprema se nova odluka o fijakerskom prevozu

Kako postojeća Odluka o organizaciji, načinu i uslovima za obavljanje prevoza fijakerima u Gradu  Somboru nije…

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Odžaci

Članom 239. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (”Sl.glasnik RS“, br.95/2O 18) je propisano da…