Prolećno uređenje u Bačkom Monoštoru

Lep prolećni dan aktivisti mesnog odbora u Bačkom Monoštoru su odlučili da iskoriste kako bi organizovali…