Zašto su naučnici posle 130 godina odlučili da promene način na koji se meri kilogram?

Svet od danas, posle 130 godina, osnovnu jedinicu mase određuje na novi, matematički način. Kilogram ostaje…