Psihopata! Šta sad?

Kako se nositi sa ljudima koje svrstavamo u kategoriju „psihopate”? Najbolji savet je: izbegavati ih u…