Koridor 11 kroz Srbiju će se zvati auto-put Miloša Velikog

Novi put koji povezuje Beograd i Čačak, a u budućnosti bi trebalo da dosegne sve do…