Reklamacije na račun za struju

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da građani koji sumnjaju u ispravnost decembarskih računa za električnu energiju,…