JKP u opštini Kula i danas vredni

Danas su, na teritoriji opštine Kula, radnici svih JKP, nastavili kako sa redovnim uređivanjem i održavanjem…

JKP “Radnik” Sivac

Radnici su ovog nedeljnog prepodneva nastavili sa uređenjem svog meste te su sakupljali granje u Jamurama,…

JKP “Radnik” Sivac 10.11.

Radnici i danas nastavljaju sa redovnim aktivnostima na uređenju svog mesta te se na više lokacija…

JKP “Radnik” Sivac 05.11.2018.

Sakupljanje granja, seča rastinja uz puteve i sređivanje sančeva je i danas u planu koje će…

JKP “Radnik” Sivac

Nastavljeno je sa krčenjem i košenjem mesta na kom se nekada nalazilo romsko naselje. Takođe uređuje…

JKP “Radnik” Sivac uređuje zelene površine

U Sivcu se nastavlja sa krčenjem Lovćenske ulice, takođe se radi i na krčenju korova i…

Radovi na komunalnom uređenju Kule i okolnih mesta se nastavljaju

Nastavlja se sa redovnim aktivnostima održavanja grada. Košenje zelenih površina je obavljeno u kraju grada “Budim”…

JKP “Radnik” Sivac

I ovo pre podne se vredno radi na uređenju našeg mesta ne bi li bilo lepše…

Nastavlja se komunalno sređivanje Kule i okolnih mesta

Radnici čistoće i zelenila su nastavili sa redovnim aktivnostima održavanja grada. Košenje,  orezavanje grana i sakupljanje…

JKP “Radnik” Sivac radno i subotom

Iako je subota i vikend, radnicima JKP „Radnik“ Sivac, to nije predstavilo problem, da nastave sa…