Konstituisan Socijalno-ekonomski savet grada Sombora

Na prvoj, konstitutivnoj, sednici Socijalno-ekonomskog saveta Grada Sombora, održanoj 26. decembra, za predsedavajućeg Saveta izabran je Radoslav…