Novčana pomoć najboljim đacima iz izbeglih i raseljenih porodica

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić, u saradnji sa Fondom…