Malim preduzećima 568 miliona dinara za nabavku opreme

Malim preduzećima u Srbiji na raspolaganju je novih 567,72 miliona dinara za nabavku opreme u 2017.…