Centar za socijalni rad Apatin: Socijalnu novčanu pomoć prima oko 900 porodica

U Centru za socijalni rad navode da se broj porodica koji primaju novčanu socijalnu pomoć kreće…