Debeljača, Pančevo i Beograd dobili nove spomenike kulture, a Vrbas arheološko nalazište

Zaštićene su dve crkve u Banatu i Dom štampe u Beogradu. Vlada Srbije donela je odluku…