Nova domaća aplikacija sprečava saobraćajne nesreće i spašava živote

Aplikacija “Pružni prelazi” na standardnoj Google mapi prikazuje lokacije svih pružnih prelaza, koji su označeni znakom…