Paranoja

Naivnost je uverenje da su svi ljudi dobri i dobronamerni. Zato naivna osoba ignoriše one signale…