Loše stanje useva u kulskoj opštini

Ratarske kulture na oranicama u okolini Kule sve teže podnose sušu i vrelinu. Ni od jedne…

Stanje useva

Prolećna temperatura koja je usledila nakon ledenog talasa, mogla bi uticati na pšenicu koja je posejana…