Sto fela rakije Jugoslavije 2018

U subotu, 24. novembra, u Bačkom Monoštoru će biti održan ovogodišnja SFRJ Rakijada, povodom Dana Republike.…