Miš sa mnogo tastera

Clipboard je veoma korisna mogućnost Microsoft Windows i drugih sistemskih okruženja, koja omogućava jednostavno prebacivanje teksta…