Nastavak ulepšavanja grada i naseljenih mesta

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, tokom današnjeg dana nastavili su sa pojačanim aktivnostima vezanim za sakupljanje lišća.…