JKP “Radnik” Sivac uređuje zelene površine

U Sivcu se nastavlja sa krčenjem Lovćenske ulice, takođe se radi i na krčenju korova i…