Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Apatin biće izvedeni u ponedeljk 10.06.2019. godine.

Tretiraće se zaštitni priobalni pojas uz Apatin i oko sela iz vazduha, dok će se sa zemlje tretirati naseljena mesta Apatin, Prigrevica, Sonta, Kupusina i Svilojevo. Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da svoje košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.