Tri i po miliona dinara za protivgradne strelce

Članovi Gradskog veća Sombora usvojili su predlog Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora. Cenatar bi u okviru svoje delatnosti pružao usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasla lica sa telesnim invaliditetom, smetnjama u razvoju, odnosno intelektualnim teškoćama; smeštaj u prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima; lični pratilac deteta; personalni asistent; pomoć u kući; savetodavno-terapijske, socijalno-edukativne usluge i usluge materijalne pomoći i podrške, socijalno-zdravstvene usluge i druge usluge socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave. Predlog ove odluke naći će se pred odbornicima na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.

Na 51. sednici, na kojoj su odlučivali o 14 tačaka dnevnog reda, usvojen je Predlog ugovora o delu sa protivgradnim strelcima za posao obavljanja protivgradne zaštite u 2021. godini. Za ovu svrhu u budžetu je obezbeđen iznos od 3,5 miliona dinara, koji će se proporcionalno rasporediti na 44 protivgradna strelca koji deluju na teritoriji Grada Sombora.

Članovi Gradskog veća doneli su i uputstvo za primenu Odluke o budžetu Grada Sombora za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, koje je namenjeno direktnim korisnicima.